Artikelen

'No condom, no pussy!’
Een van de leuzen van Altenberg

door Afra Accord

23/12/2009

Paramaribo - “Juanita Altenberg, mijn collega en strijdmakker, ik verwacht niets anders dan dat haar inspiratie, sociaal-maatschappelijk inzicht en werk zullen voortleven in anderen. Bedankt voor datgene wat je voor ons hebt nagelaten,” zegt Ruben del Prado UNAids-vertegenwoordiger in Guyana over het heengaan van Altenberg.

“Ik heb haar altijd een heel dappere vrouw gevonden. Vele mensen praten over het helpen van anderen, maar Juanita deed het”, zegt Glenn Leckie, directeur van Stichting Lobi.Het heengaan van Altenberg heeft diepe wonden achtergelaten bij haar medewerkers, kennissen en geliefden. “Ze zei altijd geloof doet leven. Vrijdag toen ik haar voor het laatst sprak zei ze nog laten we samen geloven dat ik niet doodga”, vertelt Kenneth van Emden voorzitter van Suriname Men United, een van de stichtingen waarmee Maxilinder samen streed tegen hiv. Net zoals haar personeel hoopte ook hij op een wonder.

Juanita Altenberg (l), voorzitter van de stichting Maxi Linder, in afwachting van haar awarduitreiking door First Lady Liesbeth Venetiaan.-.

“Ik had niet gedacht dat het zo snel zou gaan.” Ze was een sterk gelovige vrouw, dus wilde hij niet accepteren dat ze heen is gegaan. Haar inzet voor de rechten van deze groep minderbedeelden (commerciële sekswerkers...red) “deed ze oprecht met hartstocht en overtuiging”, vindt van Emden. Altenberg heeft in de afgelopen 15 jaar waarin zij met Maxilinder bezig was vele tegenslagen moeten incasseren. “Ze heeft veel opmerkingen en vernederende reacties moeten doorstaan, maar ze heeft zich er fier en dapper doorheen gebeten. We zeggen tegenwoordig vaak, you must talk the talk and walk the walk, wel Juanita walked the walk. Juanita deed het gewoon, ongeacht wie er in het publiek zat, hier in Suriname of in het buitenland”, zegt Leckie.

Naast vernederende opmerkingen werden de panden van waaruit de stichting werkte meerdere malen bedreigd met sluiting, omdat de huur niet kon worden opgehoest. Na jaren vechten voor een eigen plek is dat vanaf dit jaar eindelijk zo ver. Momenteel heeft de stichting aan de Prinsessestraat 42 haar eigen pand. Dit wordt gerenoveerd. Naast het intrekken in een nieuw pand, zal de stichting ook een nieuwe naam krijgen. “Rachab wordt onze nieuwe naam”, zegt van Russel. Dit is de naam van een prostituee uit de bijbel. Del Prado vertelt over de beginperiode dat toen hij in 1989 coördinator werd van het NAP (Nationaal Aids Programma) er een kleine groep mensen, samen met hem, een ware revolutie teweeg hebben gebracht op het gebied van hiv, seksualiteit en sekswerk.


dWT foto / Afra Accord

“Niet slechts in Suriname, maar ook in het buitenland. Ons Surinaams Nationaal Aids-Programma was in die tijd een voorbeeld voor de rest van de wereld, en het waren de collega’s van toen, zoals Juanita Altenberg, die nog vele jaren daarna het hivvoorlichtings- en hivpreventiewerk hebben voortgezet.” Del Prado vertelt dat Altenberg het hoofd was van de afdeling Counseling van het NAP en in haar werk veel te maken had met sekswerkers en hun klanten. Voor het NAP heeft zij fantastische samenwerkingsbanden gesmeed met alle ziekenhuizen, waarvoor zij hun ‘in-house counselers’ trainde; met de Dienst Dermatologie werd door haar het eerste counselingsfiliaal van het NAP opgezet; Ook Stichting Lobi en Het Surinaams Rode Kruis kwamen aan de beurt.

Toen het duidelijk werd dat het NAP niet voldoende toegerust was om volledig in te gaan op de specifieke behoeften van het sekswerk, in relatie tot hiv-preventie, -behandeling, -zorg en -ondersteuning heeft Del Prado samen met Juanita en met de toenmalige directeur van Volksgezondheid en de PAHO-vertegenwoordiger besloten om een niet-gouvernementele organisatie (Ngo) op te richten. Met steun van de Paho, het ministerie van Volksgezondheid en het bedrijfleven werd ‘Stichting Maxi Linder Associatie’ opgericht, vernoemd naar Wilhemina Angelica Adriana Merian Rijburg (1902-1981): “Maxi Linder – De Koningin van Paramaribo”, Surinames meest beroemde prostituee.

Voor Delprado waren dit interessante tijden samen met Juanita – een inspirerend leider van een excellente ngo -, die nu wereldwijd bekendheid en respect geniet. Ik hoop dat mensen zich nog de sekswerkers herinneren, die tijdens de jaarlijkse ‘Lobi Kandra Waka’ liepen met spandoeken: ‘No condom, no pussy!’ “Voor het shockeren van anderen met de verhalen deinsde ze nooit terug. Je moet het ze rauw vertellen zoals het is, was haar opstelling”, vult Leckie aan. 

“We gaan Juanita missen. Maar als er een leven is na de dood, is Juanita nu al ergens bezig iemand te forceren om haar geld te geven voor het opzetten van een ngo, om ondersteuning en inzicht te geven aan de armsten en de meest onderdrukten in de samenleving, zodat zij krachtig kunnen zijn en tegenspoed kunnen afweren”, grapt Del Prado tot slot. 
14 oktober bestond maxi Linder 15 jaar. Het bestuur zal nu de koppen bij elkaar moeten steken om te kijken hoe het werk van Altenberg wordt voorgezet.-. 
Altenberg is internationaal bekroond voor haar inzet. Op 1 december is de Juanita Altenberg Award for Excellence uitgeroepen. De eerste is uitgereikt aan Suzette Moses- Burton van Trinidad en Tobago een voorvechter de rechten van mensen die leven met hiv en aids. Deze Award door de Caribbean Vulnerable Communities Coalition in het leven geroepen zal jaarlijks worden uitgereikt. Deze prijs is naar Altenberg vernoemd, omdat zij in de Caribische regio wordt erkend als een pionier in het opkomen voor mensen die het meest worden getroffen door de gevolgen van hiv/aids. Personeel en kennissen van Altenberg beklagen zich erom dat zij door onze overheid niet is erkend voor haar baanbrekend werk in de strijd tegen hiv/aids.-.

 
Adres: Oude Charlesburgweg 63
Telefoon: +597- 411087
Postbus: 708, Paramaribo – Suriname
Email: info@surinamemenunited.com

Doneer vandaag!

Bankgegevens:
RBS: USD 2400001000309018
RBS: USD 2400001000379032

Stuur ons jouw bericht!

Naam*
Vul uw naam in.

Email*
Vul een geldig email adres in.

Uw Bericht*
Schrijf uw boodschap.

Verifieer dat u geen robot bent.