Artikelen

Suriname solidair met onderdrukte homo’s

door Afra Accord

Paramaribo - “To be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others”: Nelson Mandela. Gisteren, 17 mei was de internationale Anti-Homofobiadag.

Ook in Suriname is stilgestaan bij deze dag door onder andere de stichting Suriname Men United. “Wij leven ook op deze dag mee met de totale lesbian-, gay-, transgenders-, bisexuals- en intersex (LGTBI) gemeenschap die over de gehele wereld wordt getroffen door homofobische uitspattingen”, zegt Kenneth van Emden, directeur van de stichting. De organisatie richt zich voornamelijk op het promoten van een gezonde leefstijl onder homo-mannen en mannen die seks hebben met mannen (msm).

AP foto / Silvia Izquierdo

De Braziliaanse milieuminister Carlos Minc, midden, liep gisteren mee in een vreedzame protestmars in Rio de Janeiro in verband met de herdenking van de Internationale Anti-Homofobiadag. De mars werd georganiseerd door vertegenwoordigers van de Gay, Lesbian, Bisexual and Transvestite beweging in dat land.-.

Van Emden benadrukt dat niet-heteroseksuelen in Suriname wettelijk niet worden gediscrimineerd, zoals in delen van de rest van de regio het geval is. “In ons land is er geen wet die homoseksualiteit verbiedt. Integendeel hebben wij een antidiscriminatie wet dat niemand op basis van religie, afkomst, etniciteit en enige status gediscrimineerd mag worden.” De wetgeving in Suriname verbiedt elke vorm van discriminatie tegen de Surinaamse burger. Dit anti-discriminatie verbod is verankerd in artikel 8 sub 2 van de Surinaamse Grondwet onder de kop Grondrechten, Persoonlijke rechten en Vrijheden en luidt als volgt: ‘Niemand mag op grond van zijn geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging, economische positie, sociale omstandigheden of enige andere status gediscrimineerd worden'.

En toch komt homofobia ook in Suriname voor. “Een voorbeeld hiervan zijn de Surinaamse artiesten die hun fans in hun liedjes oproepen om homoseksuelen te verbranden en te vermoorden. Deze liederen worden gewoon afgespeeld door verschillende media. Verder zijn er ouders die kinderen verstoten en bedreigen met moord wanneer hun seksuele geaardheid bekend gemaakt wordt. Je hebt ook ouders die kinderen opzadelen met allerlei culturele en religieuze ceremoniën om hen af te krijgen van hun seksuele geaardheid”, drukt Van Emden zijn bezorgdheid uit.

Stichting Suriname Men United is pas kort begonnen met het counselen van mannen die seks hebben met mannen. Zij biedt deze service, omdat er mannen zijn die dagelijks geconfronteerd worden met allerlei ‘bezwaarde zaken’ als hun omgeving ontdekt dat zij een andere seksuele geaardheid hebben dan de heteroseksuele. “Wij streven samen met wetgevers, andere groeperingen en religieuze organisaties ernaar om in de toekomst te werken aan een leefklimaat, waarin elke burger op een gezonde manier kan en mag leven, vrij van haat, stigma en discriminatie.”.-.

Homophobia 
Homophobia is de vrees van, afkeer aan, of onderscheid tegen homoseksualiteit of homoseksuelen. Het is de haat, de vijandigheid, of de afkeuring van homoseksuele mensen. Des te meer verschrikkelijk en gevaarlijk - en af en toe moordend - wanneer het voorkomt bij individuen van de formele of informele groepen. Dit maakt het leven voor homomannen, lesbiënnes, biseksuele, trans of intersex (LGBTI) personen een ellende. Vaak leidt dit tot een verwoestend gevoel van onzekerheid zelfs binnen hun families. Homophobia is verschrikkelijker en gevaarlijk - en opnieuw moordend - wanneer dit ook voorkomt in de wetgeving van een land. Wanneer discriminatie en haat op een zodanige wijze worden verwerkt in wetten dat doelgroepen hierdoor geen bescherming genieten, wordt het moeilijker om op een adequate en gezonde manier te leven. In landen waar deze wetten aanwezig zijn worden homoseksuelen gedwongen te leven in angst met alle nare gevolgen van dien zoals geen toegang tot onderwijsfaciliteiten, geen toegang tot gezondheidscentra en andere zaken. Door deze vorm van wetgeving die homoseksuelen niet beschermt, is hun enige uitweg te leven in schijn en bedrog. “We weten allemaal dat homofobia niet helemaal uitgeroeid zal worden, net als verkrachters, moordenaars, omdat er altijd iemand zal zijn met haat tegen homoseksuelen. Wat onacceptabel is, is een land dat deze wetten bezigt, terwijl zij ook leven volgens de principes van de mensenrechtendeclaratie.-. (The Universal Declaration of Human Rights)
.

 
Adres: Oude Charlesburgweg 63
Telefoon: +597- 411087
Postbus: 708, Paramaribo – Suriname
Email: info@surinamemenunited.com

Doneer vandaag!

Bankgegevens:
RBS: USD 2400001000309018
RBS: USD 2400001000379032

Stuur ons jouw bericht!

Naam*
Vul uw naam in.

Email*
Vul een geldig email adres in.

Uw Bericht*
Schrijf uw boodschap.

Verifieer dat u geen robot bent.